DXPROOF.com
The 11mt Dx proofs archive
Home |  Login / Register |  About |  Links |  Contact
Upload Now
Direct QSL  |  DX Proof  |  Fake??  |  MM  |  Most Wanted  |  
  My Country List   |  Country Score   |  Most Wanted Countries


Loading, please wait...
Country score ( Deleted countries are NOT counted in the score )
Over 300
306    1AT519 Giuseppe         306    1EK156 Mauro         304    1AT295 Max        
304    14AT119 Guy         304    3DX013 Bruno         303    14AT263 Bruno        
303    19AT256 Twan         302    30DX401 Christian         302    14AP001 Nicolas        
301    161EX015 Jurek         301    13DX101 Thomas         300    32AT12 Jorge        
300    3AT068 Jorge        
300 > 290
299    47DX132 Carsten         299    1AT148 Franco         299    13AT039 Gianfranco        
298    1AT010 Roberto         298    13AT242 Oliver         298    14AT072 norbert        
298    13OT001 Mario         298    14AT047 Yoann         298    3SD050 Bila        
298    14AT043 David         297    205AT048 Paolo         297    14DX076 David        
296    3AT021 Amarildo         296    1LR191 Matteo         296    30AT103 Pablo        
296    13SD345 Danny         296    14AT675 Laurent         296    18SD105 Theo        
296    12AT092 Alex         295    14EM001 Eric         295    13IR100 Stefan        
295    1AT048 Massimo         295    1SD019 Alex         295    1AT746 Alex        
295    13IR102 Lars         295    93AT011 Norb         294    14DX049 Christophe        
294    14AT365 Thomas         293    14DA007 Chris         293    178AT111 Andy        
293    14HF817 Rod         293    19AT066 Steven         293    14IR104 Christophe        
292    1SD113 Andrea         292    1HPX292 Dino         291    35SR159 Chris         
291    14AT071 Ghyslaine         291    1AT259 Vincenzo         291    29AT038 Tim        
291    14AT056 Gigi         291    1AT057 Daniele         290    165AT017 Mario        
290    19AT027 Frits         290    14SD204 Jean Claude         290    34AT024 Paco        
290    13DX056 Uli         290    1AT074 Max         290    13AT285 Tommy        
290 > 280
289    26AT757 Dave         289    14AT456 Olivier         289    1SR231 Giuseppe        
289    19LR001 Ger         289    13IR285 Tommy         288    30RC368 Agostinho        
288    19SD265 Rene         288    14SD057 Greg         288    153AT777 Jan        
288    14AT394 Eric         288    1AT575 Joseph         288    1AT46 M        
288    14AT832 Christian         288    18SD102 Jim         288    12AT060 Omar Bolla        
287    13LD001 Marc         287    14AT038 Bruno         286    1AT287 Stefano        
286    3KPI013 Fernando         286    14DA010 Stef         285    14SD181 Patrick        
285    1SD104 Paride         285    3AT138 Celso         285    19DX077 Rob        
284    161EX016 Mariusz         284    30AT766 jose         284    14AT054 Jacky        
284    34SD036 Isidro         284    1AT227 Livio         284    32AT012 Jorge        
284    19AT120 Ferry         283    30SD301 Joan         283    1AT194 Marco        
283    30VR101 Joan         282    14IR106 Fabrice         282    14SD644 Thierry        
282    14RS010 StĂ©phane         282    12AT060 Omar         282    14RC021 Phil        
282    1AT152 Francesco         281    14AT356 Herve         281    161SD002 Tom        
281    1SD168 Marino         281    1LR168 Marino         281    1CS005 Alfio        
280    14AT54 Jacky         280    14DX461 Ludo        
280 > 270
279    14DX010 Olivier         279    35SD079 Peter         279    13AT113 Sven        
279    14DX079 Merry         279    1IR747 Villy         279    14AT397 Pascal        
279    1SA003 Claudio         279    30AT036 Fernando         279    18SD111 Yannis        
278    1AT136 Pietro         278    1AT220 Simone         278    26AT102 Keith        
278    14AT431 Pascal         278    26AT026 Andy         278    1SD007 Daniele        
277    14DA051 Chris         277    1AT782 Stefano         277    19AT400 John        
277    14FR010 Seb         277    14AT039 Jerome         277    14AT276 Chris        
276    14DA073 Thierry          276    1SD Samir         276    1ST001 Massimo        
276    1AT070 Simon         276    1SD142 Marco         275    14AT510 Jerome        
275    14AT484 Steven         275    1SD103 Pietro         275    1SD002 Andrea        
274    1AT030 Ron         274    1KPI009 Sal         274    14HF027 Phil        
273    14AT236 StĂ©phane         273    13SD141 Max         273    14ET073 Thierry        
272    161AT245 Arek         272    14FGB001 Franck         272    161SD019 Zibi        
272    14BG001 LoĂŻc         271    19AT097 Fred         271    161AT027 Marek        
271    1AT217 Mic         271    43AT415 Tony         271    14ET002 Phil        
271    14AT185 Patrice         270    1AT824 Riko        
270 > 250
269    14RC071 Jean Pierre         269    14RS056 HervĂ©          269    1SD143 Dom        
269    1AT022 Antonello         269    13PR184 Michael         268    14RC421 Thierry        
268    1AT127 Luciano         268    34SD127 Jon         267    14SD019 Christian        
267    29AT118 Peter         267    26SD033 Danny         267    43SD181 Dave        
266    26SD012 Dave         266    14SD053 Jack         265    3SD019 Mendes        
265    14AT211 Chris         264    1AT090 Ivan         264    161AT135 Sylwester        
264    31AT183 Nuno Reis         264    14IR001 Didier         263    34AT035 Oscar        
263    14AT592 Marcel         263    19AT145 Eddie         262    30RC117 Ignacio        
262    14SD620 Bernard         262    14ET001 Guy         262    29IR105 Kenny        
262    14AT193 Philippe         261    1SD155 Gino         261    56SB001 Sami         
261    34RC213 Paco         261    1LR004 Lido         260    14SD085 Pat        
260    1AT1507 Pietro         260    14AT306 Guy         260    30IR102 Javi        
260    1AT1111 marco         259    1AT040 Franco         259    11SD119 Mike        
259    13SD013 Martin         259    14ASE062 Jean-Marc         258    1ET015 Aldo        
258    14HF062 Eric         258    13AT052 Manny         258    14AT355 Marc        
258    165AT131 Riccardo         258    19AT037 Peter         258    12RC116 Danilo        
257    19AC155 Jack         257    30SD001 Sergio         257    34AT039 Jose        
257    31AT093 Nuno         257    14AT146 François         257    15AT101 Steve        
256    14AT375 Albin         256    31AT189 Pedro         256    14FDX108 Gui        
256    1AT478 Giovanna         255    11SD119 Mike         255    1AT424 Gian Luca        
255    161SD102 Darek         255    30IR046 David         255    1LR059 Rosario        
255    14DX007 Vincent         254    1AT107 Max         254    14GT383 Philippe        
254    1AT200 William         254    9AT092 Don         254    14IR224 LUC        
253    26AT108 Andy         253    19AT461 Cees         253    14SD124 Freddy        
253    14SD241 Olivier         253    14FAT029 David         253    19AC777 Marc        
253    3SD505 Joao Carlos         253    14SD115 Patrick         252    161AT207 Marek        
251    14ET095 Richard         251    3AT118 Marcelo         251    3OD002 Cleucio        
251    14RC026 SĂ©bastien         251    14WB110 Nicolas         251    1AT466 Enzo A.        
250    163SD001 Richard         250    1AT108 Andy         250    26AT127 Paddy        
250    34AT023 Melo        
250 > 150
249    3AT172 Julio Peres         248    14AT061 Leo         248    19LR551 Patrick        
248    14SD173 Gerard         248    30AT092 Juan         248    3AT119 Ric        
247    56AT125 Markus         247    30AT404 Manuel         247    3DA007 Ali        
247    3DA012 Roger         247    34AT077 Carlos         247    15IR106 Adrian        
246    1SD014 Fabio         246    21DX014 L.         246    1AT154 Fred        
245    3SD047 Wilker         245    47DX054 Leif         245    31AT114 Miguel        
245    30SD001 Sergio         244    14SD137 Pascal         244    14FDX2463 patrick        
243    35AT184 Herb         243    14ET216 Guy         243    2AT041 Joe        
243    19IR004 Rob         243    14AT350 Didier         242    18SR102 Eugene        
242    3DA005 Leonardo         241    1AT817 Renato         241    30AT184 George        
241    3SD107 Carlos         241    30SD041 Manu         241    14DA911 Eric        
240    30AT344 Jose         240    19SD115 Jody         240    13DX014 Wolf        
240    49SD243 Tom         240    1AT035 Ennio         239    3AT059 Valdecyr        
239    13DS001 Dieter         239    1LR169 Rico         239    54AT019 Marian        
239    2AT058 Brian         238    10AT171 Felix         238    30RC121 Jose Manuel        
238    161SD117 Sylwester         237    30SD101 Juanjo         237    1ET102 Gerardo        
237    43SD121 Frank         236    1SD001 Marco         236    1EK010 Antonio        
236    109AT777 Simon         236    14GT054 Gerald         236    34MU001 Saul        
235    13BRC083 Dieter         235    19SD104 Gene         235    1at709 Wally        
234    3AT045 Graziano         234    21AT211 Erik         234    3AT177 Cleucio        
234    56SD144 Kake         234    1KPI007 Salvatore         234    161SD171 Daniel        
234    2AT447 Marty         234    1AT926 Fabio         233    30SD401 Jesus        
233    91AT999 Acil         232    14AT185 Guy         232    34AT030 Moises        
231    13DX011 Finn         231    14SD115 Patrick         230    3AT282 Beto        
230    14AT066 Brian         230    34AT044 Juan         230    1SD003 Luca        
230    161SD020 Sproket         230    13AT120 Mike         230    34AT144 Juan        
230    2AT054 Joe         229    14FAT123 Pierrick         229    14AT230 Yael        
229    14IR149 Alfred         228    14SD770 Bruno         228    4SD032 Mark        
228    30RC011 Jordi         228    1AT1894 Paolo         227    196SD001 Marvyn        
227    161SD051 Luk         227    14RC169 Eric         227    1AT543 Domenico        
227    30MU199 Juanjo         227    1AT178 Alex         226    14GT121 Bernard        
226    329CB01 Honza         225    15SD011 Steve         225    14AT549 Pascal        
225    14SD401 Jean Pierre         225    26SD031 Chris         225    14SD779 Christophe        
225    14AT105 Patrice         224    3OD002 Cleucio         224    47DX109 Jesper        
224    14SD212 Fabienne         224    14HF207 Jean-Pierre         224    1AT341 Carmelo        
223    4AT028 Ezequiel         223    30ET121 Jose Manuel         223    26AT017 Nash        
223    14AT326 Jacques         223    56SB002 Johanna         223    13SD016 Michael        
222    56DX113 Panu         222    30CS001 Jose Manuel         222    19SD228 Stefan        
221    1SD106 Riccardo         221    30AT072 JosĂ© Tomas         221    14SD484 Didier        
220    1KPI002 Claudio         220    108ID002 David         220    14ET169 Eric        
220    5AT146 Alfonso         219    14RC034 Fred         219    14AT201 Farid        
219    31LR001 Rui Sousa         218    61SD103 Ernesto         218    30RC034 Luis        
217    14AT153 Christophe         217    1ET104 Giuseppe         217    26SD176 Julian        
217    14AT168 Olivier         217    1AT1606 Sergio         216    14AT302 Fabrice        
216    1AT783 Filippo         216    161RC128 Kuba         216    31FAT010 Paulo        
216    1AT419 Roberto         216    1AT581 Franca         215    26AT143 Nick        
215    136RC121 Steph         215    45CB222 Radoslav         214    1MU101 Tony        
214    49SD011 Jose         214    13OD002 Dario         214    30AT484 Victor        
213    4SD151 Diego         213    16AT128 Stephane         213    34SD101 Berto        
212    1AT583 Alex         212    10ET555 Edgar         212    34CR034 Angel        
212    1AT345 Alex         211    30RC220 Javier         211    16WO1740 Rik        
211    14VC018 Marco         208    4AT134 Gabriel         208    1AT285 Francesco        
207    14HF177 Olivier         207    3AT136 Sergio         207    45VR016 Nesha        
206    14FDX017 Chris         205    14OK156 Thierry         205    329SD010 Tomas        
204    35WR035 Frank         204    14EK011 Jack         204    14LR001 Thierry        
203    1AT913 Alex         203    1AT1931 Antonio         203    31AT017 Tony        
202    1AT917 Patrik         201    233BG001 Stephane         201    14FDX187 Sebastien        
201    1AT835 Ivan         201    14SD138 Pascal         201    14AT334 Mario        
200    30LR002 Ruben         200    30AT190 Manuel         200    13SD591 Udo        
200    47AT124 Palle         200    19FU001 Walter         200    1AT525 Antonio        
199    14TL011 Francis         199    14SD010 JĂ©rĂ´me         198    50SD001 Alex        
197    MERCURY-2023 Antonio Reis         196    13EK222 Stefan         196    29SD010 David        
196    14LR012 CĂ©dric         195    19AT458 Richard         195    29OP049 Mike        
195    14HF002 Bruno         195    1SR248 Mattia         194    10MEX001 Ricardo        
193    14SD717 Dominique         193    3ET115 Rafael         193    14AT317 Bernard        
193    20AT026 Roy         193    14AT313 Georges         193    163SD023 Terry        
193    93EK101 Brian         192    26AT043 Nick         191    9AT101 Stacey        
191    3SD170 ThiagoDX         191    29RC010 Richie         191    1CM257 Maurizio        
189    30RC036 Lorenzo         189    13IR108 Matt         189    3ET116 Thiago        
189    14VC106 Philippe         189    31LR198 Luis         188    26AT077 Mike        
188    163AT136 Steve         188    5AT077 Guillermo         188    19RF080 William        
187    21SD153 Colin         187    19AC946 Eddie         186    14AT290 Laurent        
186    34AT666 Juan         186    10SD156 Martin         185    13AT464 Alex        
185    1ET455 Carmelo         184    3SD070 Cleucio         184    14LR089 Yannick        
183    1SA462 Luca         183    161OD002 Peter         182    16SD141 Alain        
182    161SD040 Reni         180    30PAS314 Jordi         180    26CT986 Richard        
180    14RC017 Dominique         180    29TK070 Tom         180    14HF297 Jerome        
180    14AT222 Willy         180    3AT167 Arthur Correa         179    30RC464 Javier        
179    13AT125 Joe         179    3SD085 Rogerio         179    14AR2555 Sylvain        
179    3SD172 Carlos         178    14RS692 Jeff         178    1SD107 Antonio        
178    30LS001 Carlos         177    1AT353 Lorenzo         177    56LR007 Pasi        
176    1RC050 Anto         176    3AT140 Marcos         176    108ID001 Kevin        
175    49RC121 Jose         175    30AT241 Paco         175    14AT109 Patrick        
175    31SD122 Constantino         174    1SA800 Enrico         173    26AT211 Kevin        
173    108AT077 Kevin         173    13ET554 Oliver         172    14ED409 Richard        
172    14AT162 Greg         172    108AT277 Kevin         172    14CF03 Alexandre        
171    1SR258 Daniele         171    56AT116 Jarkko         171    14LOM478 Cedric        
171    13DA101 Tomek         171    14RC312 Cesar         169    173AT334 Mario        
169    26AT126 Craig         169    14FAT022 Stephane         169    3LR001 Paulo        
169    1AT214 Emilio         168    14CV059 Jack         168    30RLD001 javier        
168    14ED009 Cedric         168    30AT211 Iván         168    30SD170 Javier        
168    2AT374 Jerry         167    49RC115 Antonio         167    14SD268 Alfred        
167    14RI181 CĂ©drick         167    14IAA101 Yannick         166    26DA086 Mark        
166    4SD039 Diego         166    19CT098 Gene         166    9AT012 John        
166    26MU876 Paul         166    3SD167 Arthur Correa         166    30AT170 Francisco        
166    14CI101 Olivier         165    14CF09 Philippe         165    14RI107 Yannick        
164    3FA155 Denis         164    34AT178 berto         164    14AR4278 Arnaud        
164    14AT318 Pascal         163    165AT165 Alessandro         163    14AT312 CĂ©dric        
163    161AT301 Artur         161    14AN067 Alfred         161    32AT093 Antonio        
161    14AT262 Fabrice         161    3PAT213 Marcelo         160    1KPI012 Claudio        
160    14FAT777 Arnaud         160    19AT128 Eddie         160    54AT105 Jack        
160    43AX200 Ian         159    14TW001 Manu         158    3RC011 Angel        
158    3AT012 Joao Carlos         157    3OD001 Will         157    19RF039 Erwin        
157    14RI040 Chris         157    30SD215 Francisco         157    3SD205 Rafael        
156    14AT154 Daniel         156    30RC379 Angel         156    14SD308 Franck        
156    68AT121 Robert         156    16RS141 Alain         156    29AT210 Pat        
156    34MU003 Jonay         155    34AT198 Jose Carlos         155    10MU125 Cesar        
155    2AT788 Tom         154    1AT474 Christian         153    233AR2923 Serge        
153    14W010 Tomas         152    43DA001 Darren         152    13LR212 Tom        
152    30AT105 Manuel         152    1PAT159 Alessandro         151    1AT809 Salvo        
151    1AT759 TOMMY         150    1AT893 Mattia         150    14RC116 Francois        
150    161AT111 Robert        
150 > 40
149    14GT061 Jean Claude         149    3SD117 Leonardo         149    3SD043 Mateus        
148    163CT777 Al         148    14AG512 Jean Paul         147    19UT002 Arjen        
146    19AT040 Rob         146    14SD406 olivier         146    19AT121 Peter        
146    14RI116 David         146    16RC111 Domi         145    34AV1756 Alberto         
145    4LR001 Diego         144    10LR010 Pedro         144    196RC001 Harry        
144    9AT218 Cedric         142    33ET101 Larry         142    3RC001 Luiz        
141    4AT242 Martin         141    2CR001 Carlos         141    56LR114 Juha        
141    14RS109 Ghislain         140    1SD171 sandro         140    14SD295 Jeremy        
140    2PAS303 Tom         139    30RC248 Andoni         139    1KT004 Emiliano        
137    3B1 Sill         137    30SD999 Rafa         137    9AT270 Wade        
136    31TX007 Jack         136    13LR582 Achim         135    161DL01 Darek        
135    93SD120 Brian         135    161AU010 Maciek         135    26LR002 Nigel        
134    14RC446 Carlos         134    14FDX087 Michael         133    26AT233 Andrew        
133    21SD105 Wladek         132    14RC121 Sylvain         132    19LR178 Ron        
132    1AT804 Davide         131    108AT101 Gary         131    14HF057 Dom        
129    1FAT101 Sergio         129    13AT160 Giuseppe         129    3RC010 Nilson        
129    14NA017 Cedric         129    1AT916 Gianpiero         129    30AT198 Moises        
128    161SD217 Robert         128    13AT171 Mike         128    104FDX104 Alexandre        
128    19RF005 theo         127    26MU001 Andy         127    1AT427 Luciano        
127    161KM725 Amadeus         127    161AT020 Darek         127    24EK011 Gregorio        
126    14FAT026 Jean Marie         125    30ARP001 JosĂ©         125    1AT730 Claudio        
125    1AT995 Stefano         124    49SD329 Antonio         124    14VOG001 Xavier        
123    1ET072 Max         123    19LR020 Theo         122    3AT294 Cris        
121    3RC010 Nilson         121    35TM900 Ernest         121    161AT215 Greg        
120    16TC01 Tony         119    19RDX003 Danny         119    14AR4839 François        
118    14ET079 FredĂ©ric         118    13AT105 Tito         118    1AT687 Reno        
118    14SD202 Michael         118    13EK010 Ralf         117    14FAT124 Stephane        
117    153E291 Mr Banana         117    26DT030 Dean         116    3RC019 Ric        
116    30AT252 Pepe         116    13PW829 Andi         116    10AD113 Jose Luis        
116    333 Garry         116    14MU168 Chris         116    21SD015 Bo        
116    19RF017 Monique         114    19MU002 Sipke         114    9AT428 Mike        
114    161RC018 Hubert         114    1GIR142 Nicola         114    1SA160 Francesco        
113    1FAT015 Piero         113    9AT064 Marty         112    30AT181 Francisco        
112    97FDX097 Patrick         112    4AT236 Juan Pablo         112    10AT155 Ramon        
112    3AT204 Tim         111    161RC029 Josef         111    3AT111 Junior        
111    14ED038 Eric         111    2AU101 Terry         110    1AT570 Darek        
110    10AT174 Pedro         110    47SD666 Walther         109    2DA357 David        
109    10ET100 Lino         109    163X549 Lee         108    3AT164 Marcelo        
108    1GIR198 Diego         108    19RD068 Ron         107    14HF085 Pascal        
107    163SD124 Gareth         107    45DA101 Dejan         106    32AT104 Juan        
105    9EW001 Eric         105    161LV001 Tomek         105    1KPI092 Igor         
104    1OD105 Joe         103    4AT174 Gaston         103    11OD001 Angel        
102    13AT012 Mike         101    19ON124 Raymond         101    14SWL56 Stef        
101    1AT999 Francesco         100    30SD170 Francisco         99    165CR024 Kevin        
97    13RF086 Slobo         97    9ET428 Mike         96    14RC276 Jerome        
94    3SKD007 Fabiano         94    3SKD008 JosĂ© Mauricio          93    15CT001 Mark        
91    19RF568 Johan         90    14DA101 Laurent         90    34AT181 Javier        
90    14MC006 Christophe          90    34RC102 Eric         89    3RC018 Luiz        
89    30RC527 Paco         88    165SD102 Aurelio         88    14FDX015 Mickael        
88    30AT181 Francisco         88    161RC102 Peter         88    31HMS Humberto        
88    16RC011 Didier         87    161RC011 Rafal         87    165SD103 Francesco        
86    13DA121 Ralf         86    21SM0786 Mario         85    1AT517 Raimondo        
84    13AT376 Marco         84    14RA01 Jean         83    1BIG142 Dan        
83    153RT427 Too         83    15OD020 Mark         83    13TH2306 Mario        
83    1AT702 Igor         83    14AT123 Stephane         82    3AT170 Thiago        
82    3MA177 Thiago         81    14CJL054 Claudon         81    16RFI101 Vincent        
81    3ET055 Junior         80    1AT645 Leonardo         80    3SD200 Nilo        
79    2RC1624 Angel         79    26AT708 David         79    1CQ048 Massimo        
78    30PAS034 JosĂ©         78    14RC035 Olivier         78    327CS001 Marjan        
77    13SD101 Sven         77    1MW001 Giorgio         77    1SD345 Ioan        
77    30art01 manuel         76    31AT179 Rodrigo         76    90EK101 Kostas        
76    14PAT904 Claudon         76    3IR155 Denis         76    19MU001 Willem        
75    26TM140 Trevor         75    1ADO001 Anto         74    119DK01 Rui        
74    161CT006 Sebastian         73    9RF574 Blair         72    14RC195 Arnaud        
72    20AT191 Gjermund         72    329AT103 Tom         72    161AT482 Slawek        
71    1TDT008 Giorgio         71    1AT207 Alberto         70    3SD314 Fabricio        
70    3PAT194 Tiago Alves         70    14PAT500 Laurent          70    14CF020 Daniel        
70    1EK058 Giulio         69    26DT001 Keith         69    108SD238 Gary        
69    19OP430 Mark         68    30RE001 JosĂ© Ignacio         68    109HA2247 Tamas        
68    31TX014 Ricardo         68    1AT55 Angelo         68    165SA831 Alessandro        
68    108AT103 Matthew         68    1AT009 Dario         67    14RC124 David        
67    14GT082 Nico         67    30SD161 Jose         66    14BG444 Patrick        
66    1AT542 Nino         66    25EK111 Shin         66    1SD225 Antonio        
65    14FDX025 Patrice         65    14FDX025 Patrice         65    1AT435 Gianni        
64    13IR516 John         64    14VC064 Romain         64    19RF179 Ruurd        
63    30RC245 Jon          63    19PL018 Adriaan         63    102SD103 Essa        
63    119DK001 Rui Joao         62    108VOG002 Gary         62    10SM1 Manny        
61    2OD020 Thomas         60    317KCB102 Dima         60    31CB300 Jorge        
60    14HF215 Antoine         60    3EK108 Fábio         59    16OP259 Marc        
58    1AT1224 Andrea         58    1DA050 Maurizio         58    14FBG07 Bernard        
58    153DA012 Andre         57    1AT750 Alberto         57    14SD276 Christophe        
57    5HS1887 Nelson          57    14PAT600 Stephane         57    31TX114 Salomao        
56    14MRV672 Laurent         56    3SKD042 Luis         56    19SD747 Frits        
56    2NF1079 Bob         55    109HA1072 Szilárd         55    97PB01 Patrick        
55    1SD300 Alessandro          55    16RC054 Michel         55    14BZH036 Stephane        
55    35RS067 Jens         54    14CEC01 Dany         54    108FAT010 Gary        
54    102AT103 Abdul         54    47OD125 Ole         52    29LV005 Mike        
52    14ET128 Laurent         51    14PM451 Fabrice         51    1AT501 Rino        
51    30RC564 Jesus         51    23FAT010 Javon Williams         51    178TRC212 Vladimir        
51    14NA002 Jerome         51    3OD105 Rafael         51    1AT261 Marco         
50    67CI001 Gustavo         49    14ZGA025 Patrice         49    9LV9894 Mitchell        
49    13EL1022 Uwe         48    45VR127 Zoran         48    35LR010 Christian        
48    1OD159 Antonio         48    108AT102 Mark         47    43RC579 Les        
47    30AT120 Sergio         47    30MDV074 Casiano         47    19RF150 Martijn        
46    30PAS090 Diego         46    30MDV099 Chari         46    1AT822 Giuseppe        
45    30IR234 Carlos         44    328MIC024 Igor         44    14FD001 Fabrice        
44    306KCB024 Eric         44    14FDX287 Stephane         44    14RC514 Franco        
43    30RC562 Francisco         43    32AT102 Manu         43    44ET001 Peter        
43    26ZE001 Steve         43    50KCB155 Andy         42    1AT351 Marco        
42    3SKD212 Eduardo         41    14NE197 Dominique         41    19RF084 John        
 
How to ?

This list is automatically generated by confirmed countries list of every user.
Create your country list with the free tool My Country List
 
Top 10 publishers   Top 10 Score
1SR231 Giuseppe
153AT777 Jan
19RD068 Ron
1AT074 Max
1AT746 Alex
4AT134 Gabriel
30AT120 Sergio
1AT070 Simon
4AT242 Martin
9FB007 Scott
  1AT519 Giuseppe
  1EK156 Mauro
  3DX013 Bruno
  1AT295 Max
  14AT119 Guy
  14AT263 Bruno
  19AT256 Twan
  30DX401 Christian
  14AP001 Nicolas
  161EX015 Jurek

Most popular

  295ZF1 Southern Sudan
Deleted Countries - 23/05/1990

  285AT/0 Fernando De Noronha Isla
DX Proof - 20/10/2019

  237AT-0 Union Of Myanmar
Direct QSL - 14/09/2000

  252AT0 Revillagigedo Islands
DX Proof - 06/03/2000

  238ATDX Cambodia
Direct QSL - 22/01/2001

  251/1AT217 Albania
Direct QSL - 02/08/2018

  251/1AT217 Albania
DX Proof - 01/08/2018

  352AT/0 Kosovo
Direct QSL - 26/05/2018

  352AT0 Kosovo
DX Proof - 26/05/2018

  337AT/0 Austral islands
Direct QSL - 23/09/2013

 
 
© Dxproof.com - All right reserved - Credits