DXPROOF.com
The 11mt Dx proofs archive
Home |  Login / Register |  About |  Links |  Contact
Upload Now
Direct QSL  |  DX Proof  |  Fake??  |  MM  |  Most Wanted  |  
  My Country List   |  Country Score   |  Most Wanted Countries


Loading, please wait...
Country score ( Deleted countries are NOT counted in the score )
Over 300
307    1AT156 Mauro         306    1AT519 Giuseppe         304    1AT295 Max        
304    14AT119 Guy         303    9SD200 Pawel         303    19AT256 Twan        
303    3DX013 Bruno         302    30DX401 Christian         301    14AP001 Nicolas        
300    14AT263 Bruno         300    161EX015 Jurek         300    3AT101 Luiz Fernando        
300    13DX101 Thomas        
300 > 290
299    3AT068 Jorge         299    47DX132 Carsten         299    1AT148 Franco        
299    13AT039 Gianfranco         298    1AT010 Roberto         298    13AT242 Oliver        
298    13OT001 Mario         298    14AT043 David         298    3SD050 Bila        
297    205AT048 Paolo         296    1LR191 Matteo         296    30AT103 Pablo        
296    13SD345 Danny         296    18SD105 Theo         295    13IR100 Stefan        
295    93AT011 Norb         295    14AT047 Yoann         295    14AT072 norbert        
295    1SD019 Alex         295    14DX076 David         294    14AT365 Thomas        
294    3AT021 Amarildo         294    14AT675 Laurent         294    14DX049 Christophe        
294    13IR102 Lars         293    14DA007 Chris         293    19AT066 Steven        
293    14HF817 Rod         293    14IR104 Christophe         293    1AT292 Dino        
292    12AT092 Alex         291    35SR159 Chris          291    1AT057 Daniele        
291    14SD204 Jean Claude         291    1AT048 Massimo         291    178AT111 Andy        
291    1AT746 Alex         291    14AT071 Ghyslaine         290    13DX056 Uli        
290    1AT074 Max         290    1AT259 Vincenzo         290    19AT027 Frits        
290    165AT017 Mario         290    14AT056 Gilbert        
290 > 280
289    26AT757 Dave         288    19SD265 Rene         288    14SD057 Greg        
288    14DA011 Chris         288    1SR231 Giuseppe         288    14AT394 Eric        
288    34AT024 Paco         288    1AT575 Joseph         288    1AT46 M        
288    29AT038 Tim         288    30RC368 Agostinho         288    13IR285 Tommy        
288    18SD102 Jim         287    32AT12 Jorge         287    12AT060 Omar Bolla        
287    19LR001 Ger         287    14AT038 Bruno         287    13LD001 Marc        
287    153AT777 Jan         286    14AT832 Christian         286    14AT456 Olivier        
286    14EM001 Eric         286    3KPI013 Fernando         285    14SD181 Patrick        
285    1SD104 Paride         285    3AT138 Celso         285    19DX077 Rob        
284    30AT766 jose         284    14AT054 Jacky         284    34SD036 Isidro        
284    1AT287 Stefano         284    32AT012 Jorge         284    19AT120 Ferry        
282    12AT060 Omar         282    1AT227 Livio         282    30VR101 Joan        
282    14SD644 Thierry         282    14IR106 Fabrice         282    161EX016 Mariusz        
281    1LR168 Marino         281    1CS005 Alfio         281    1SD168 Marino        
281    14AT356 Herve         280    1AT194 Marco         280    14RS010 StĂ©phane        
280    14AT54 Jacky         280    14DX461 Ludo        
280 > 270
279    14DX010 Olivier         279    35SD079 Peter         279    13AT113 Sven        
279    14DX079 Merry         279    14AT397 Pascal         279    161SD002 Tom        
279    1SA003 Claudio         279    30AT036 Fernando         279    18SD111 Yannis        
279    14RC021 Phil         278    1AT220 Simone         278    14AT431 Pascal        
278    26AT026 Andy         278    1SD007 Daniele         277    1AT782 Stefano        
277    1AT136 Pietro         276    1SD Samir         276    1SD142 Marco        
276    14AT039 Jerome         276    1AT152 Francesco         275    14AT510 Jerome        
275    1SD103 Pietro         275    1IR747 Villy         275    19AT400 John        
274    14HF027 Phil         274    14DA051 Chris         274    1AT070 Simon        
274    1AT030 Ron         273    13SD141 Max         273    14ET073 Thierry        
273    1ST001 Massimo         273    14AT236 StĂ©phane         273    14FR010 Seb        
272    14BG001 LoĂŻc         272    161AT245 Arek         272    14FGB001 Franck        
272    161SD019 Zibi         272    26AT102 Keith         271    14ET002 Phil        
271    43AT415 Tony         271    161AT027 Marek         271    14AT185 Patrice        
270    1KPI009 Sal         270    1AT824 Riko        
270 > 250
269    14RS056 HervĂ©          269    14RC071 Jean Pierre         269    14AT276 Chris        
268    14RC421 Thierry         268    1AT127 Luciano         268    14AT484 Steven        
268    34SD127 Jon         267    29AT118 Peter         267    43SD181 Dave        
267    26SD033 Danny         266    26SD012 Dave         265    14HF011 Chris        
265    14AT211 Chris         265    1SD143 Dom         265    1SD113 Andrea        
265    3SD019 Mendes         264    14SD019 Christian         263    19AT145 Eddie        
263    14AT592 Marcel         263    13PR184 Michael         262    29IR105 Nick        
262    14ET001 Guy         262    30RC117 Ignacio         262    14SD620 Bernard        
262    1AT217 Mike         261    1LR004 Lido         261    34AT035 Oscar        
261    1AT090 Ivan         261    56SB001 Sami          261    1SD155 Gino        
260    30IR102 Javi         260    14AT306 Guy         260    1AT1507 Pietro        
259    13SD013 Martin         259    161AT135 Sylwester         258    19AT037 Peter        
258    14AT355 Marc         258    13AT052 Manny         258    14HF062 Eric        
257    14SD053 Jack         257    30SD001 Sergio         257    15AT101 Steve        
257    14AT146 François         256    14SD085 Pat         256    14ASE062 Jean-Marc        
256    34AT039 Jose         256    31AT189 Pedro         256    31AT183 Nuno Reis        
256    19AC155 Jack         255    11SD119 Mike         255    30IR046 David        
255    1LR059 Rosario         255    14DX007 Vincent         255    1ET015 Aldo        
255    12RC116 Danilo         255    11SD119 Mike         254    1AT200 William        
254    1AT107 Max         254    14GT383 Philippe         253    14SD124 Freddy        
253    14IR001 Didier         253    14SD241 Olivier         253    14FAT029 David        
253    19AT097 Fred         253    14AT375 Albin         253    19AC777 Marc        
253    14SD115 Patrick         253    26AT108 Andy         252    34RC213 Paco        
252    14FDX108 Gui         252    161AT207 Marek         251    1AT424 Gian Luca        
251    161SD102 Darek         251    14ET095 Richard         251    3AT118 Marcelo        
251    14RC026 SĂ©bastien         251    14WB110 Nicolas         251    3OD002 Cleucio        
250    35SD184 Herb         250    31AT093 Nuno         250    19AT461 Cees        
250 > 150
248    19LR551 Patrick         248    34AT023 Melo         248    3AT119 Ric        
248    14SD173 Gerard         247    56AT125 Markus         247    30AT404 Manuel        
247    34AT077 Carlos         247    15IR106 Adrian         246    21DX014 L.        
246    1AT154 Fred         246    165AT131 RICCARDO         245    3SD047 Wilker        
245    30SD001 Sergio         245    3SD505 Joao Carlos         244    26AT127 Paddy        
244    47DX054 Leif         244    14SD137 Pascal         244    14FDX2463 patrick        
243    14ET216 Guy         243    2AT041 Joe         243    19IR004 Rob        
242    31AT114 Miguel         242    1AT1888 Andy         242    3DA005 Leonardo        
241    1AT817 Renato         241    30SD041 Manu         241    3DA012 Roger        
241    14DA911 Eric         240    30AT344 Jose         240    13DX014 Wolf        
240    3DA007 Alison         240    1AT035 Ennio         239    1LR169 Rico        
239    1SD014 Fabio         239    2AT058 Brian         239    54AT019 Marian        
238    10AT171 Felix         238    30RC121 Jose Manuel         238    161SD117 Sylwester        
237    30SD101 Juanjo         237    1ET102 Gerardo         237    43SD121 Frank        
237    30AT184 George         236    109AT777 Simon         236    13DS001 Dieter        
235    30AT092 Juan         235    13BRC083 Dieter         235    49SD243 Tom        
235    1at709 Wally         234    3AT177 Cleucio         234    21AT211 Erik        
234    56SD144 Kake         234    1KPI007 Salvatore         234    2AT447 Marty        
234    19SD115 Jody         234    161SD171 Daniel         234    1AT926 Fabio        
233    30SD401 Jesus         232    34AT030 Moises         232    3SD107 Carlos        
232    14AT061 Leo         232    14AT185 Guy         232    91AT999 Acil        
231    163SD001 Richard         231    13DX011 Finn         230    161SD020 Sproket        
230    13AT120 Mike         230    34AT144 Juan         230    2AT054 Joe        
230    34AT044 Juan         229    14FAT123 Pierrick         229    14IR149 Alfred        
229    14AT350 Didier         228    14SD770 Bruno         228    4SD032 Mark        
228    30RC011 Jordi         227    14RC169 Eric         227    1AT178 Alex        
227    30MU199 Juanjo         227    161SD051 Luk         227    196SD001 Marvyn        
226    34MU001 Saul         226    14GT121 Bernard         226    329CB01 Honza        
225    15SD011 Steve         225    14SD401 Jean Pierre         225    14AT549 Pascal        
225    14GT054 Gerald         225    26SD031 Chris         225    14AT105 Patrice        
224    3OD002 Cleucio         224    14SD212 Fabienne         224    14HF207 Jean-Pierre        
224    1AT341 Carmelo         223    4AT028 Ezequiel         223    30ET121 Jose Manuel        
223    3AT059 Valdecyr         223    56SB002 Johanna         222    14AT066 Brian        
222    30CS001 Jose Manuel         222    19SD228 Stefan         222    56DX113 Panu        
221    30AT072 JosĂ© Tomas         221    19SD104 Gene         221    1SD106 Riccardo        
220    14ET169 Eric         220    14AT230 Yael         220    5AT146 Alfonso        
220    108ID002 David         220    1SD001 Marco         219    14AT326 Jacques        
218    30RC034 Luis         218    61SD103 Ernesto         217    1ET104 Giuseppe        
217    26SD176 Julian         217    14AT168 Olivier         216    14AT302 Fabrice        
216    31FAT010 Paulo         216    1AT419 Roberto         216    1AT581 Franca        
215    26AT143 Nick         214    49SD011 Jose         214    13OD002 Dario        
214    30AT484 Victor         214    1SD003 Luca         213    26AT017 Nash        
212    1AT345 Alex         212    34CR034 Angel         212    1AT583 Alex        
211    16WO1740 Rik         211    14VC018 Marco         211    30RC220 Javier        
210    47DX109 Jesper         209    4SD151 Diego         208    4AT134 Gabriel        
208    14AT201 Farid         207    13SD016 Michael         207    14AT153 Christophe        
206    14FDX017 Chris         205    14OK156 Thierry         205    45CB222 Radoslav        
205    136RC121 Steph         205    329SD010 Tomas         204    3AT282 Beto        
204    14LR001 Thierry         203    31AT017 Tony         202    1AT917 Patrik        
202    10ET555 Edgar         201    14FDX187 Sebastien         201    233BG001 Stephane        
201    45VR016 Nesha         201    1AT835 Ivan         201    14SD138 Pascal        
201    14AT334 Mario         201    1AT1931 Antonio         200    14SD484 Didier        
200    30LR002 Ruben         200    19FU001 Walter         200    1AT525 Antonio        
200    30AT190 Manuel         200    13SD591 Udo         200    47AT124 Palle        
199    14TL011 Francis         199    1EK010 Antonio         199    14SD010 JĂ©rĂ´me        
198    3AT045 Graziano         198    50SD001 Alex         196    3AT136 Sergio        
196    14LR012 CĂ©dric         195    19AT458 Richard         195    14HF002 Bruno        
193    14SD717 Dominique         193    14AT317 Bernard         193    20AT026 Roy        
193    14AT313 Georges         191    29RC010 Richie         191    163SD023 Terry        
191    1CM257 Maurizio         191    9AT101 Stacey         189    30RC036 Lorenzo        
189    13IR108 Matt         189    3ET116 Thiago         188    5AT077 Guillermo        
188    19RF080 William         187    21SD153 Colin         187    163AT136 Steve        
187    19AC946 Eddie         186    34AT666 Juan         186    14AT290 Laurent        
186    10SD156 Martin         185    13AT464 Alex         185    1ET455 Carmelo        
184    3SD070 Cleucio         184    14LR089 Yannick         183    14HF177 Olivier        
183    161OD002 Peter         183    26AT077 Mike         182    14VC106 Philippe        
182    16SD141 Alain         182    161SD040 Reni         182    16AT128 Stephane        
182    1AT783 Filippo         180    31LR001 Rui Sousa         180    30PAS314 Jordi        
180    14RC017 Dominique         180    26CT986 Richard         180    29OP049 Mike        
180    29TK070 Tom         180    14HF297 Jerome         179    3SD085 Rogerio        
179    3SD172 Carlos         179    13AT125 Joe         178    29SD010 David        
178    14RS692 Jeff         177    161RC128 Kuba         176    108ID001 Kevin        
176    3AT140 Marcos         175    49RC121 Jose         175    30AT241 Paco        
175    14AT109 Patrick         175    31SD122 Constantino         174    1MU101 Tony        
173    108AT077 Kevin         173    13ET554 Oliver         173    14AR2555 Sylvain        
172    14ED409 Richard         172    14AT162 Greg         172    108AT277 Kevin        
172    34SD101 Berto         171    13DA101 Tomek         170    10MEX001 Ricardo        
170    1AT1606 Sergio         170    35WR035 Frank         169    1AT285 Francesco        
169    14FAT022 Stephane         169    3LR001 Paulo         169    173AT334 Mario        
168    2AT374 Jerry         168    30SD170 Javier         168    3SD167 Correa        
168    14ED009 Cedric         168    30AT211 Iván         168    30RLD001 javier        
167    14RI181 CĂ©drick         167    14IAA101 Yannick         167    49RC115 Antonio        
167    14SD268 Alfred         166    19CT098 Gene         166    9AT012 John        
166    26DA086 Mark         166    4SD039 Diego         166    30AT170 Francisco        
165    14EK011 Jack         165    14RI107 Yannick         164    34AT178 berto        
163    14AT312 CĂ©dric         163    161AT301 Artur         163    26AT126 Craig        
161    14AN067 Alfred         161    32AT093 Antonio         161    14AT262 Fabrice        
160    19AT128 Eddie         160    14FAT777 Arnaud         160    54AT105 Jack        
160    43AX200 Ian         160    1KPI012 Claudio         159    1SA800 Enrico        
159    14TW001 Manu         158    3RC011 Angel         158    3AT012 Joao Carlos        
157    3OD001 Will         157    19RF039 Erwin         157    14RI040 Chris        
157    3SD205 Rafael         156    14SD308 Franck         156    16RS141 Alain        
156    34MU003 Jonay         155    34AT198 Jose Carlos         155    10MU125 Cesar        
155    2AT788 Tom         154    1AT474 Christian         154    14CI101 Olivier        
153    29AT210 Pat         153    233AR2923 Serge         153    14W010 Tomas        
152    26MU876 Paul         152    14RC312 Cesar         152    14LOM478 Cedric        
152    30AT105 Manuel         151    1SD107 Antonio         150    161AT111 Robert        
150    14RC116 Francois        
150 > 40
149    14GT061 Jean Claude         149    3SD043 Mateus         149    3SD117 Leonardo        
148    163CT777 Al         148    14AG512 Jean Paul         147    19UT002 Arjen        
146    19AT040 Rob         146    14SD406 olivier         146    19AT121 Peter        
146    14CV059 Jack         146    14RI116 David         146    30SD215 Francisco        
145    34AV1756 Alberto          145    4LR001 Diego         144    10LR010 Pedro        
144    196RC001 Harry         144    14AT154. daniel         142    33ET101 Larry        
142    3RC001 Luiz         141    4AT242 Martin         141    2CR001 Carlos        
140    2PAS303 Tom         140    14SD295 Jeremy         140    1SA462 Luca        
140    1SD171 sandro         139    3ET115 Rafael         139    30RC248 Andoni        
138    3SD170 Thiago         137    3B1 Sill         137    14AT318 Pascal        
137    9AT270 Wade         136    31TX007 Jack         135    161AU010 Maciek        
135    26LR002 Nigel         135    93SD120 Brian         135    1PAT159 Alessandro        
134    14RC446 Carlos         133    26AT233 Andrew         133    21SD105 Wladek        
131    68AT121 Robert         131    14HF057 Dom         131    14FDX087 Michael        
129    13AT160 Giuseppe         129    3RC010 Nilson         128    161SD217 Robert        
128    13AT171 Mike         128    104FDX104 Alexandre         128    19RF005 Theo        
127    26MU001 Andy         127    1AT427 Luciano         127    161KM725 Amadeus        
127    161AT020 Darek         126    14FAT026 Jean Marie         124    49SD329 Antonio        
124    14VOG001 Xavier         123    1FAT101 Sergio         123    1ET072 Max        
123    14AR4278 Arnaud         123    19LR020 Theo         121    35TM900 Ernest        
121    161AT215 Greg         120    16TC01 Tony         119    19RDX003 Danny        
119    14AR4839 François         119    30ARP001 JosĂ©         119    108AT101 Gary        
118    1AT809 Salvo         118    14ET079 FredĂ©ric         118    14SD202 Michael        
118    13AT105 Tito         118    1AT687 Reno         118    13EK010 Ralf        
117    14FAT124 Stephane         117    153E291 Mr Banana         117    1AT353 Lorenzo        
117    14AT222 Willy         117    26DT030 Dean         116    26AT211 Kevin        
116    30AT252 Pepe         116    13PW829 Andi         116    10AD113 Jose Luis        
116    333 Garry         116    14MU168 Chris         116    21SD015 Bo        
116    19RF017 Monique         115    165AT165 Alessandro         114    19MU002 Sipke        
114    161RC018 Hubert         113    9AT428 Mike         113    1FAT015 Piero        
113    9AT064 Marty         112    30AT181 Francisco         112    1AT893 Mattia        
111    19LR178 Ron         111    1GIR142 Nicola         111    161RC029 Josef        
111    2AU101 Terry         111    14ED038 Eric         110    47SD666 Walther        
110    10AT174 Pedro         110    1AT570 Darek         110    56LR007 Pasi        
109    3AT294 Cris         109    10ET100 Lino         109    2DA357 David        
108    19RD068 Ron         108    3AT111 Junior         107    163SD124 Gareth        
107    14HF085 Pascal         106    1AT022 Antonello         105    9EW001 Eric        
105    161LV001 Tomek         104    1OD105 Joe         103    1AT995 Stefano        
103    4AT174 Gaston         103    11OD001 Angel         102    10AT155 Ramon        
102    13AT012 Mike         102    3FA155 Denis         102    45DA101 Dejan        
101    3AT164 Marcelo         101    19ON124 Raymond         100    30SD170 Francisco        
99    165CR024 Kevin         99    13LR212 Tom         98    1KPI092 Igor         
97    13RF086 Slobo         97    14RC121 Sylvain         97    9ET428 Mike        
96    14RC276 Jerome         96    14RS109 Ghislain         94    3SKD008 JosĂ© Mauricio         
94    1KT004 Emiliano         93    15CT001 Mark         91    97FDX097 Patrick        
90    34AT181 Javier         90    14MC006 Christophe          90    34RC102 Eric        
90    14DA101 Laurent         89    3PAT213 Marcelo         89    1AT916 Gianpiero        
89    3RC018 Luiz         89    30RC527 Paco         88    165SD102 Aurelio        
88    14FDX015 Mickael         88    30AT181 Francisco         88    161RC102 Peter        
88    31HMS Humberto         88    16RC011 Didier         87    163X549 Lee        
87    161RC011 Rafal         87    165SD103 Francesco         86    13DA121 Ralf        
85    1AT517 Raimondo         84    4AT236 Juan Pablo         84    14RA01 Jean        
83    1BIG142 Dan         83    153RT427 Too         83    15OD020 Mark        
83    13TH2306 Mario         83    1AT702 Igor         83    14AT123 Stephane        
82    3AT170 Thiago         82    3MA177 Thiago         82    3AT204 3AT204        
81    16RFI101 Vincent         81    3ET055 Junior         80    1AT645 Leonardo        
79    1CQ048 Massimo         78    30PAS034 JosĂ©         78    14RC035 Olivier        
77    13SD101 Sven         77    1MW001 Giorgio         76    3IR155 Denis        
76    1SD225 Antonio         76    19MU001 Willem         76    327CS001 Marjan        
75    14NA017 Cedric         75    14SWL56 Stef         75    26TM140 Trevor        
74    21SM0786 Mario         74    119DK01 Rui         74    161CT006 Sebastian        
72    329AT103 Tom         72    161AT482 Slawek         72    20AT191 Gjermund        
71    19RF568 Johan         71    1SD345 Ioan         71    3SD200 Nilo        
71    1TDT008 Giorgio         71    1AT207 Alberto         70    3SD314 Fabricio        
69    108SD238 Gary         69    19OP430 Mark         69    26DT001 Keith        
68    109HA2247 Tamas         68    31TX014 Ricardo         68    26AT708 David        
68    1AT55 Angelo         68    165SA831 Alessandro         68    1AT009 Dario        
68    30RE001 JosĂ© Ignacio         67    14GT082 Nico         67    30SD161 Jose        
67    108AT103 Matthew         67    14RC124 David         66    1AT542 Nino        
66    14BG444 Patrick         65    1AT435 Gianni         65    14FDX025 Patrice        
65    14FDX025 Patrice         65    3PAT194 Tiago Alves         64    13IR516 John        
64    14VC064 Romain         64    19RF179 Ruurd         63    30RC245 Jon         
63    19PL018 Adriaan         63    102SD103 Essa         63    119DK001 Rui Joao        
63    1GIR198 Diego         62    108VOG002 Gary         62    10SM1 Manny        
61    2OD020 Thomas         61    3SKD007 Fabiano         60    31CB300 Jorge        
60    14HF215 Antoine         58    1DA050 Maurizio         58    317KCB102 Dima        
58    14FBG07 Bernard         58    153DA012 Andre         57    14PAT600 Stephane        
57    16OP259 Marc         57    31TX114 Salomao         56    14MRV672 Laurent        
56    56AT116 Jarkko         56    19SD747 Frits         56    2NF1079 Bob        
55    97PB01 Patrick         55    109HA1072 Szilárd         55    35RS067 Jens        
55    14BZH036 Stephane         55    16RC054 Michel         55    1SD300 Alessandro         
54    14RC195 Arnaud         54    108FAT010 Gary         54    102AT103 Abdul        
54    47OD125 Ole         53    14PAT500 Laurent          52    29LV005 Mike        
52    14ET128 Laurent         51    1AT501 Rino         51    30RC564 Jesus        
51    23FAT010 Javon Williams         51    14PM451 Fabrice         51    178TRC212 Vladimir        
51    3OD105 Rafael         51    1AT261 Marco          51    14NA002 Jerome        
50    67CI001 Gustavo         49    1SA160 Francesco         49    14ZGA025 Patrice        
49    9LV9894 Mitchell         49    13EL1022 Uwe         48    45VR127 Zoran        
48    1OD159 Antonio         48    108AT102 Mark         48    35LR010 Christian        
47    43RC579 Les         47    30AT120 Sergio         47    30MDV074 Casiano        
47    19RF150 Martijn         46    30PAS090 Diego         46    30MDV099 Chari        
46    1AT822 Giuseppe         46    14CEC01 Dany         45    30IR234 Carlos        
44    1AT750 Alberto         44    328MIC024 Igor         44    14FD001 Fabrice        
44    306KCB024 Eric         44    14FDX287 Stephane         44    14RC514 Franco        
43    30RC562 Francisco         43    32AT102 Manu         43    44ET001 Peter        
43    26ZE001 Steve         43    50KCB155 Andy         42    1AT351 Marco        
42    14NE197 Dominique         41    19RF084 John        
 
How to ?

This list is automatically generated by confirmed countries list of every user.
Create your country list with the free tool My Country List
 
Top 10 publishers   Top 10 Score
1SR231 Giuseppe
153AT777 Jan
19RD068 Ron
1AT074 Max
1AT746 Alex
4AT134 Gabriel
30AT120 Sergio
1AT070 Simon
4AT242 Martin
9FB007 Scott
  1AT156 Mauro
  1AT519 Giuseppe
  1AT295 Max
  14AT119 Guy
  3DX013 Bruno
  19AT256 Twan
  9SD200 Pawel
  30DX401 Christian
  14AP001 Nicolas
  3AT101 Luiz Fernando

Most popular

  295ZF1 Southern Sudan
Deleted Countries - 23/05/1990

  285AT/0 Fernando De Noronha Isla
DX Proof - 20/10/2019

  237AT-0 Union Of Myanmar
Direct QSL - 14/09/2000

  252AT0 Revillagigedo Islands
DX Proof - 06/03/2000

  238ATDX Cambodia
Direct QSL - 22/01/2001

  251/1AT217 Albania
Direct QSL - 02/08/2018

  251/1AT217 Albania
DX Proof - 01/08/2018

  352AT/0 Kosovo
Direct QSL - 26/05/2018

  352AT0 Kosovo
DX Proof - 26/05/2018

  337AT/0 Austral islands
Direct QSL - 23/09/2013

 
 
© Dxproof.com - All right reserved - Credits