DXPROOF.com
The 11mt Dx proofs archive
Home |  Login / Register |  About |  Links |  Contact
Upload Now
Direct QSL  |  DX Proof  |  Fake??  |  MM  |  Most Wanted  |  
  My Country List   |  Country Score   |  Most Wanted Countries


Loading, please wait...
Country score ( Deleted countries are NOT counted in the score )
Over 300
307    1AT156 Mauro         306    1AT519 Giuseppe         304    1AT295 Max        
304    14AT119 Guy         303    19AT256 Twan         302    30DX401 Christian        
301    14AP001 Nicolas         300    3DX013 Bruno         300    14AT263 Bruno        
300    13DX101 Thomas        
300 > 290
299    161EX015 Jurek         299    3AT068 Jorge         299    47DX132 Carsten        
299    1AT148 Franco         299    13AT039 Gianfranco         298    1AT010 Roberto        
298    13AT242 Oliver         298    13OT001 Mario         298    14AT043 David        
298    3SD050 Bila         296    1LR191 Matteo         296    30AT103 Pablo        
296    13SD345 Danny         296    18SD105 Theo         295    13IR100 Stefan        
295    93AT011 Norb         295    14AT072 norbert         295    1SD019 Alex        
295    14DX076 David         294    14AT365 Thomas         294    3AT021 Amarildo        
294    14AT675 Laurent         294    13IR102 Lars         294    14AT047 Yoann        
294    14DX049 Christophe         293    14DA007 Chris         293    19AT066 Steven        
293    14HF817 Rod         293    14IR104 Christophe         292    12AT092 Alex        
291    1AT057 Daniele         291    1AT048 Massimo         291    178AT111 Andy        
291    35SD002 Chris         291    1AT746 Alex         291    14AT071 Ghyslaine        
290    13DX056 Uli         290    1AT074 Max         290    1AT259 Vincenzo        
290    19AT027 Frits         290    14SD204 Jean Claude         290    165AT017 Mario        
290    14AT056 Gilbert        
290 > 280
289    26AT757 Dave         288    19SD265 Rene         288    14SD057 Greg        
288    14DA011 Chris         288    1SR231 Giuseppe         288    14AT394 Eric        
288    34AT024 Paco         288    1AT46 M         288    13IR285 Tommy        
288    30RC368 Agostinho         288    1AT575 Joseph         288    18SD102 JIM        
287    32AT12 Jorge         287    19LR001 Ger         287    14AT038 Bruno        
287    29AT038 Tim         287    13LD001 Marc         287    153AT777 Jan        
286    14AT832 Christian         286    3KPI013 Fernando         286    14EM001 Eric        
285    14SD181 Patrick         285    1SD104 Paride         285    14AT456 Olivier        
285    3AT138 Celso         285    19DX077 Rob         284    30AT766 jose        
284    14AT054 Jacky         284    34SD036 Isidro         284    1AT287 Stefano        
284    32AT012 Jorge         284    19AT120 Ferry         282    12AT060 Omar        
282    30VR101 Joan         282    14SD644 Thierry         282    14IR106 Fabrice        
282    161EX016 Mariusz         281    1AT353 Marino         281    1CS005 Alfio        
281    1SD168 Marino         281    1AT227 Livio         281    14HF011 Chris        
281    14AT356 Herve         280    1AT194 Marco         280    14AT54 Jacky        
280    14DX461 Ludo        
280 > 270
279    14DX010 Olivier         279    35SD079 Peter         279    13AT113 Sven        
279    14DX079 Merry         279    14AT397 Pascal         279    14RS010 StĂ©phane        
279    161SD002 Tom         279    1SA003 Claudio         279    30AT036 Fernando        
279    18SD111 Yannis         278    1AT220 Simone         278    14AT431 Pascal        
278    26AT026 Andy         278    1SD007 Daniele         277    1AT782 Stefano        
276    1SD142 Marco         276    1SD Samir         275    14AT510 Jerome        
275    1IR747 Villy         274    14DA051 Chris         274    1AT070 Simon        
274    14HF027 Phil         274    19AT400 John         273    14FR010 Seb        
273    13SD141 Max         273    14ET073 Thierry         273    14AT236 StĂ©phane        
273    1SD103 Pietro         272    26AT102 Keith         272    14BG001 LoĂŻc        
272    161SD019 Zibi         272    14FGB001 Franck         272    161AT245 Arek        
271    161AT027 Marek         271    1ST001 Massimo         271    43AT415 Tony        
271    14ET002 Phil         271    14AT185 Patrice         270    1KPI009 Sal        
270    1AT824 Riko        
270 > 250
269    14RS056 HervĂ©          269    14RC071 Jean Pierre         268    1AT127 Luciano        
268    14AT484 Steven         268    34SD127 Jon         268    14RC421 Thierry        
267    29AT118 Peter         267    43SD181 Dave         267    26SD033 Danny        
266    26SD012 Dave         265    14AT211 Chris         265    3SD019 Mendes        
264    14SD019 Christian         264    1SD143 Dom         263    19AT145 Eddie        
263    14AT592 Marcel         262    14ET001 Guy         262    30RC117 Ignacio        
262    14SD620 Bernard         262    1AT217 Mike         262    1SD113 Andrea        
262    29IR105 Nick         262    13PR184 Michael         261    1SD155 Gino        
261    1LR004 Lido         261    34AT035 Oscar         261    56SB001 Sami         
260    30IR102 Javi         260    14AT306 Guy         260    1AT1507 Pietro        
259    13SD013 Martin         259    161AT135 Sylwester         258    14AT355 Marc        
258    13AT052 Manny         258    14HF062 Eric         258    19AT037 Peter        
257    30SD001 Sergio         257    14AT146 François         256    14SD085 Pat        
256    34AT039 Jose         256    31AT189 Pedro         256    19AC155 Jack        
255    11SD119 Mike         255    30IR046 David         255    31AT183 Nuno Reis        
255    14DX007 Vincent         255    1LR059 Rosario         255    1ET015 Aldo        
255    12RC116 Danilo         254    1AT107 Max         254    15AT101 Steve        
254    14GT383 Philippe         253    14SD124 Freddy         253    14SD053 Jack        
253    14SD241 Olivier         253    14FAT029 David         253    14IR001 Didier        
253    14SD115 Patrick         253    14AT375 Albin         253    19AT097 Fred        
253    19AC777 Marc         253    26AT108 Andy         252    14ASE062 Jean-Marc        
252    161AT207 Marek         252    14FDX108 Gui         251    14ET095 Richard        
251    3AT118 Marcelo         251    14RC026 SĂ©bastien         251    14WB110 Nicolas        
251    3OD002 Cleucio         250    35SD184 Herb         250    1AT906 Ivan        
250    34RC213 Paco         250    31AT093 Nuno         250    19AT461 Cees        
250 > 150
249    1AT424 Gian Luca         249    161SD102 Darek         248    34AT023 Melo        
248    14SD173 Gerard         248    19LR551 Patrick         247    30AT404 Manuel        
247    56AT125 Markus         247    34AT077 Carlos         247    15IR106 Adrian        
246    21DX014 L.         246    1AT154 Fred         245    3SD047 Wilker        
245    30SD001 Sergio         244    47DX054 Leif         244    14SD137 Pascal        
244    14FDX2463 patrick         243    14ET216 Guy         243    2AT041 Joe        
243    19IR004 Rob         243    26AT127 Paddy         242    31AT114 Miguel        
242    3DA005 Leonardo         241    30SD041 Manu         241    1AT817 Renato        
241    14DA911 Eric         241    1AT1888 Andy         240    13DX014 Wolf        
240    30AT344 Jose         239    3DA012 Roger         239    2AT058 Brian        
239    54AT019 Marian         239    1LR169 Rico         238    30RC121 Jose Manuel        
238    3DA007 Alison         238    161SD117 Sylwester         238    10AT171 Felix        
238    1SD014 Fabio         237    1ET102 Gerardo         237    30SD101 Juanjo        
237    30AT184 George         237    43SD121 Frank         236    109AT777 Simon        
236    3SD505 Joao Carlos         235    13DS001 Dieter         235    30AT092 Juan        
235    13BRC083 Dieter         235    49SD243 Tom         234    3AT177 Cleucio        
234    21AT211 Erik         234    1KPI007 Salvatore         234    56SD144 Kake        
234    161SD171 Daniel         234    2AT447 Marty         234    19SD115 Jody        
234    1AT926 Fabio         233    30SD401 Jesus         232    34AT030 Moises        
231    13DX011 Finn         230    161SD020 Sproket         230    13AT120 Mike        
230    34AT144 Juan         230    2AT054 Joe         230    163 SD 001 Richard        
230    34AT044 Juan         229    14FAT123 Pierrick         229    14IR149 Alfred        
229    3SD107 Carlos         228    14SD770 Bruno         228    4SD032 Mark        
228    30RC011 Jordi         228    91AT999 Acil         227    161SD051 Luk        
227    196SD001 Marvyn         227    14RC169 Eric         227    14AT350 Didier        
227    1AT178 Alex         227    30MU199 Juanjo         226    14GT121 Bernard        
226    329CB01 Honza         225    15SD011 Steve         225    34MU001 Saul        
225    14AT549 Pascal         225    14SD401 Jean Pierre         225    26SD031 Chris        
225    14At105 Patrice         224    3OD002 Cleucio         224    14GT054 Gerald        
224    14SD212 Fabienne         224    14HF207 Jean-Pierre         224    1AT341 Carmelo        
223    30ET121 Jose Manuel         223    56SB002 Johanna         222    14AT066 Brian        
222    30CS001 Jose Manuel         222    19SD228 Stefan         222    56DX113 Panu        
221    30AT072 JosĂ© Tomas         221    1SD106 Riccardo         220    14ET169 Eric        
220    14AT230 Yael         220    5AT146 Alfonso         220    108ID002 David        
220    3AT059 Valdecyr         219    1SD001 Marco         219    14AT326 Jacques        
218    30RC034 Luis         218    4AT028 Ezequiel         217    1ET104 Giuseppe        
217    26SD176 Julian         217    14AT168 Olivier         216    31FAT010 Paulo        
216    1AT419 Roberto         215    26AT143 Nick         214    49SD011 Jose        
214    1AT581 Franca         214    13OD002 Dario         214    30AT484 Victor        
213    19SD104 Gene         213    61SD103 Ernesto         213    26AT017 Nash        
212    34CR034 Angel         212    1AT345 Alex         212    1AT583 Alex        
211    16WO1740 Rik         211    14VC018 Marco         211    30RC220 Javier        
209    47DX109 Jesper         209    4SD151 Diego         208    4AT134 Gabriel        
208    14AT302 Fabrice         207    13SD016 Michael 😎         207    14AT153 Christophe        
206    14FDX017 Chris         205    14OK156 Thierry         205    1SD003 Luca        
205    329SD010 Tomas         205    45CB222 radoslav         204    14AT201 Farid        
204    14LR001 Thierry         203    31AT017 Tony         202    1AT917 Patrik        
201    14FDX187 Sebastien         201    233BG001 Stephane         201    1AT835 Ivan        
201    14SD138 Pascal         201    14AT334 Mario         200    30LR002 Ruben        
200    30AT190 Manuel         200    13SD591 Udo         200    47AT124 Palle        
200    1AT525 Antonio         200    19FU001 Walter         200    45VR016 Nesha        
199    14TL011 Francis         198    50SD001 Alex         198    3AT045 Graziano        
196    3AT136 Sergio         196    14LR012 CĂ©dric         195    19AT458 Richard        
195    14HF002 Bruno         193    14SD717 Dominique         193    14AT317 Bernard        
193    20AT026 Roy         193    14AT313 Georges         193    3AT282 Beto        
192    1AT1931 Antonio         191    14SD484 Didier         191    29RC010 Richie        
191    163SD023 Terry         191    1CM257 Maurizio         190    136RC121 Steph        
189    30RC036 Lorenzo         189    13IR108 Matt         189    3ET116 Thiago        
188    5AT077 Guillermo         188    19RF080 William         188    1AT543 Domenico        
187    21SD153 Colin         187    163AT136 Steve         187    19AC946 Eddie        
186    34AT666 Juan         186    14AT290 Laurent         186    10SD156 Martin        
185    1ET455 Carmelo         184    3SD070 Cleucio         184    14LR089 Yannick        
183    161OD002 Peter         182    16SD141 Alain         182    161SD040 Reni        
181    14VC106 Philippe         180    29TK070 Tom         180    14HF297 Jerome        
180    30PAS314 Jordi         180    26CT986 Richard         180    14RC017 Dominique        
179    3SD172 Carlos         179    3SD085 Rogerio         179    13AT125 Joe        
178    14HF177 Olivier         178    14RS692 Jeff         176    108ID001 Kevin        
176    426 Tom         176    3AT140 Marcos         176    1SD107 Antonio        
175    49RC121 Jose         175    30AT241 Paco         175    14AT109 Patrick        
175    31SD122 Constantino         174    29OP049 Mike         173    13ET554 Oliver        
172    14ED409 Richard         172    14AT162 Greg         171    13DA101 Tomek        
171    108AT277 Kevin         170    1AT292 Dino         170    10MEX001 Ricardo        
169    14FAT022 Stephane         169    3LR001 Paulo         169    173AT334 Mario        
168    30AT211 IvĂĄn         168    14AR2555 Sylvain         168    2AT374 Jerry        
168    3SD167 Correa         168    30SD170 Javier         168    14ED009 Cedric        
167    14RI181 CĂ©drick         167    14IAA101 Yannick         167    49RC115 Antonio        
167    14SD268 Alfred         166    19CT098 Gene         166    9AT012 John        
166    26DA086 Mark         166    4SD039 Diego         166    30AT170 Francisco        
165    14RI107 Yannick         163    14AT312 CĂ©dric         163    161AT301 Artur        
163    26AT126 Craig         163    29SD010 David         161    16AT128 Stephane        
161    14AN067 Alfred         161    32AT093 Antonio         161    14AT262 Fabrice        
160    19AT128 Eddie         160    14FAT777 Arnaud         160    54AT105 Jack        
160    F5008SWL Bruno         160    43AX200 Ian         160    1KPI012 Claudio        
159    14TW001 Manu         158    3RC011 Angel         158    3AT012 Joao Carlos        
157    3OD001 Will         157    19RF039 Erwin         157    14RI040 Chris        
157    3SD205 Rafael         156    14SD308 Franck         156    16RS141 Alain        
156    34MU003 Jonay         155    34AT198 Jose Carlos         155    10MU125 Cesar        
155    2AT788 Tom         154    1AT474 Christian         153    26AT077 Mike        
153    233AR2923 Serge         153    14W010 Tomas         152    13AT464 Alex        
151    26MU876 Paul         150    14RC116 Francois         150    161AT111 Robert        
150    161RC128 Kuba         150    14CI101 olivier        
150 > 40
149    3SD043 Mateus         149    29AT210 Pat         149    14GT061 Jean Claude        
148    163CT777 Al         148    14AG512 Jean Paul         148    3SD117 Leonardo        
147    19UT002 Arjen         146    19AT040 Rob         146    14RC312 Cesar        
146    14SD406 olivier         146    19AT121 Peter         146    14CV059 Jack        
146    14RI116 David         146    30SD215 Francisco         145    34AV1756 Alberto         
145    4LR001 Diego         144    10LR010 Pedro         144    14LOM478 Cedric        
144    196RC001 Harry         142    33ET101 Larry         142    3RC001 Luiz        
142    35WR035 Frank         141    4AT242 Martin         141    2CR001 Carlos        
140    2PAS303 Tom         140    1SD171 sandro         139    14SD295 Jeremy        
139    3ET115 Rafael         139    30RC248 Andoni         137    9AT270 Wade        
137    1MU101 Tony         137    14AT318 Pascal         136    31TX007 Jack        
135    161AU010 Maciek         135    26LR002 Nigel         134    31LR001 Rui Sousa        
133    26AT233 Andrew         131    68AT121 Robert         131    14SD446 Carlos        
131    14HF057 Dom         131    14FDX087 Michael         129    13AT160 Giuseppe        
128    104FDX104 Alexandre         128    21SD105 Wladek         128    19RF005 Theo        
128    13AT171 Mike         128    161SD217 Robert         127    161AT020 Darek        
127    26MU001 Andy         127    1AT427 Luciano         127    161KM725 Amadeus        
126    14FAT026 Jean Marie         126    1AT285 Francesco         124    1SD225 Antonio        
124    49SD329 Antonio         124    14VOG001 Xavier         123    1FAT101 Sergio        
123    1ET072 Max         123    19LR020 Theo         122    14AR4278 Arnaud        
121    34AT178 Berto         121    35TM900 Ernest         121    161AT215 Greg        
120    16TC01 Tony         119    19RDX003 Danny         119    14AR4839 François        
119    30ARP001 JosĂ©         118    14ET079 FredĂ©ric         118    1AT687 Reno        
118    14SD202 Michael         118    13AT105 Tito         118    13EK010 Ralf        
117    14FAT124 Stephane         117    26DT030 Dean         117    3RC010 Nilson        
116    21SD015 Bo         116    14MU168 Chris         116    19RF017 Monique        
116    30AT252 Pepe         116    13PW829 Andi         116    10AD113 Jose Luis        
116    333 Garry         114    19MU002 Sipke         114    161RC018 Hubert        
113    9AT428 Mike         113    1FAT015 Piero         113    9AT064 Marty        
113    153E291 Mr Banana         113    108AT101 Gary         112    30AT181 Francisco        
111    2AU101 Terry         111    14ED038 Eric         111    161RC029 Josef        
110    47SD666 Walther         110    10AT174 Pedro         110    1AT570 Darek        
109    10ET100 Lino         109    2DA357 David         109    1AT542 Nicola        
108    1SA800 Enrico         108    19RD068 Ron         107    14HF085 Pascal        
107    163SD124 Gareth         106    1AT022 Antonello         106    1SA462 Luca        
105    161LV001 Tomek         105    9EW001 Eric         104    1OD105 Joe        
103    19LR178 Ron         103    11OD001 Angel         103    4AT174 Gaston        
102    10AT155 Ramon         102    13AT012 Mike         102    14AT222 Willy        
102    30CV152 Ignacio         101    3AT164 Marcelo         101    19ON124 Raymond        
100    30SD170 Francisco         99    165CR024 Kevin         97    13RF086 Slobo        
97    9ET428 Mike         96    14RC276 Jerome         96    14RS109 Ghislain        
95    45DA101 Dejan         93    1KPI092 Igor          93    15CT001 Mark        
92    3AT111 Junior         90    14DA101 Laurent         90    34AT181 Javier        
90    34RC102 Eric         89    3RC018 Luiz         89    30RC527 Paco        
88    165SD102 Aurelio         88    14FDX015 Mickael         88    14MC006 Christophe         
88    30AT181 Francisco         88    161RC102 Peter         88    16RC011 Didier        
87    161RC011 Rafal         87    97FDX097 Patrick         87    165SD103 Francesco        
86    13DA121 Ralf         85    1AT517 Raimondo         84    3SD170 THIAGO        
84    4AT236 Juan Pablo         84    14RA01 Jean         83    1BIG142 Dan        
83    15OD020 Mark         83    153RT427 Too         83    13TH2306 Mario        
83    14AT123 Stephane         83    1AT702 Igor         82    3AT170 Thiago        
82    3MA177 THIAGO         81    16RFI101 Vincent         81    3ET055 Junior        
80    1AT645 Leonardo         79    1CQ048 Massimo         78    30PAS034 JosĂ©        
78    14RC035 Olivier         78    26AT211 Kevin         77    1MW001 Giorgio        
77    13SD101 Sven         76    19MU001 Willem         74    161CT006 Sebastian        
74    119DK01 Rui         73    56LR007 Pasi         73    327CS001 Marjan        
72    329AT103 Tom         72    161AT482 Slawek         72    31AT118 BERTO        
72    20AT191 Gjermund         71    1TDT008 Giorgio         71    1AT207 Alberto        
70    3SD314 Fabricio         69    108SD238 Gary         69    19OP430 Mark        
69    26TM140 Trevor         69    26DT001 Keith         68    109HA2247 Tamas        
68    31TX014 Ricardo         68    26AT708 David         68    30RE001 JosĂ© Ignacio        
67    14GT082 Nico         67    30SD161 Jose         67    14RC124 David        
66    13LR212 Tom         66    14BG444 Patrick         65    1AT435 Gianni        
65    14FDX025 Patrice         65    14FDX025 Patrice         64    13IR516 John        
64    14VC064 Romain         64    19RF179 Ruurd         63    30RC245 Jon         
63    19PL018 Adriaan         63    102SD103 Essa         63    119DK001 Rui Joao        
62    3IR155 Denis         62    12AT060 Omar          62    108VOG002 Gary        
62    10SM1 Manny         61    2OD020 Thomas         61    3SD200 Nilo Milagres        
60    3PAT194 Tiago Alves         60    31CB300 Jorge         60    14HF215 Antoine        
58    1DA050 Maurizio         58    317KCB102 Dima         58    14FBG07 Bernard        
58    153DA012 Andre         57    14PAT600 Stephane         57    31TX114 Salomao        
56    14MRV672 Laurent         56    56AT116 Jarkko         56    19SD747 Frits        
56    2NF1079 Bob         55    97PB01 Patrick         55    109HA1072 SzilĂĄrd        
55    35RS067 Jens         55    19RF568 Johan         55    14BZH036 Stephane        
55    16RC054 Michel         55    163X549 Lee         54    21SM0786 Mario        
54    14NA017 Cedric         54    108FAT010 Gary         54    102AT103 Abdul        
54    47OD125 Ole         53    108AT103 Matthew         52    29LV005 Mike        
52    14ET128 Laurent         51    1AT501 Rino         51    23FAT010 Javon Williams        
51    14PM451 Fabrice         51    178TRC212 Vladimir         51    3OD105 Rafael        
51    1AT261 Marco          50    67CI001 Gustavo         49    14ZGA025 Patrice        
49    9LV9894 Mitchell         49    13EL1022 Uwe         48    45VR127 Zoran        
48    1OD159 Antonio         48    108AT102 Mark         47    43RC579 Les        
47    30AT120 Sergio         47    30MDV074 Casiano         47    19RF150 Martijn        
46    30PAS090 Diego         46    30MDV099 Chari         46    1AT822 Giuseppe        
45    30IR234 Carlos         44    1AT750 Alberto         44    328MIC024 Igor        
44    14FD001 Fabrice         44    14FDX287 Stephane         44    14RC514 Franco        
43    30RC562 Francisco         43    32AT102 Manu         43    44ET001 Peter        
43    26ZE001 Steve         43    50KCB155 Andy         42    14PAT500 Laurent         
42    1AT351 Marco         41    19RF084 John        
 
How to ?

This list is automatically generated by confirmed countries list of every user.
Create your country list with the free tool My Country List
 
Top 10 publishers   Top 10 Score
1SR231 Giuseppe
153AT777 Jan
19RD068 Ron
1AT074 Max
1AT746 Alex
4AT134 Gabriel
30AT120 Sergio
1AT070 Simon
4AT242 Martin
9FB007 Scott
  1AT156 Mauro
  1AT519 Giuseppe
  1AT295 Max
  14AT119 Guy
  19AT256 Twan
  30DX401 Christian
  14AP001 Nicolas
  14AT263 Bruno
  3DX013 Bruno
  13DX101 Thomas

Most popular

  295ZF1 Southern Sudan
Deleted Countries - 23/05/1990

  285AT/0 Fernando De Noronha Isla
DX Proof - 20/10/2019

  237AT-0 Union Of Myanmar
Direct QSL - 14/09/2000

  252AT0 Revillagigedo Islands
DX Proof - 06/03/2000

  238ATDX Cambodia
Direct QSL - 22/01/2001

  251/1AT217 Albania
Direct QSL - 02/08/2018

  251/1AT217 Albania
DX Proof - 01/08/2018

  352AT/0 Kosovo
Direct QSL - 26/05/2018

  352AT0 Kosovo
DX Proof - 26/05/2018

  337AT/0 Austral islands
Direct QSL - 23/09/2013

 
 
© Dxproof.com - All right reserved - Credits